Normativa aleví, infantil i cadet

Dates

27 de desembre HANDBOL

28 de desembre FUTBOL

29 de desembre VOLEIBOL

30 de desembre BÀSQUET

Horari

de 9:00 del matí a 19:00 de la tarda 

Calendaris

Encara per determinar, depenent de les inscripcions.

La Normativa

Aquestes són les normes generals del Torneig:

1- Les inscripcions estaran obertes  del 25 de novembre fins el diumenge 12 de desembre de 2021 a les 3 de la tarda.

2- Les inscripcions s’hauran de fer mitjançant la pàgina web www.torneigcagatio.cat, un cop omplert el formulari el responsable del grup, haurà de fer el pagament en línia clicant aquest enllaç https://inscripcions.esportigualada.cat/ServeisOnline

També es podrà fer el pagament per transferència bancària al número de compte ES45 0081 0365 25 0001341638 indicant el nom de l’equip i la categoria i enviar el comprovant de pagament al correu electrònic pmecagatio@gmail.com.

El pagament s’haurà de fer, com a molt tard el diumenge 12 de desembre a les 5 de la tarda. 

Si has d’inscriure dos o més equips, el nom del responsable ha de ser diferent per a cada equip inscrit.

Si teniu problemes o dubtes, en el moment de fer la inscripció o el pagament, podeu enviar un WhatsApp al número 620274016.

3- El dilluns 13 de desembre es publicarà la relació d’equips inscrits a la web per evitar possibles equivocacions a les inscripcions. Les modificacions es podran fer per correu electrònic a pmecagatio@gmail.com  fins el dimarts 14 de desembre a les 3 de la tarda.

4- Preu d’inscripció és de 46,35 €/equip. Això inclou la competició a tots els esports: bàsquet, futbol, handbol i voleibol.

5- Categories per edats:

Aleví: del 2010 i 2011        Infantil: del 2008 i 2009   Cadet: del 2006 i 2007

6- L’ús de mascareta és obligatori a tots el recintes esportius, excepte en el moment de jugar el partit.

7- Els equips estaran compostos per un mínim de 4 jugadors/es i un màxim de 6 i poden ser masculins, femenins i mixtes. Els equips mixtes hauran de tenir un mínim de 2 nois/es jugant a pista.

8- Un/a dels/les jugadors/es serà el capità/na i l’interlocutor/a amb l’organització.

9- Només estarà permesa l’entrada a les zones de joc als jugadors integrants dels equips inscrits al Torneig.

10- Els premis es lliuraran per equips i franges horàries per evitar les aglomeracions, pendent d’inscripcions.

11- Els equips quedaran desqualificats el segon partit que no es presentin. Els equips desqualificats no seran obsequiats.

12- Si en una de les edats i categories no hi ha suficients equips, l’organització es reserva el dret d’agrupament per categories.

13- Qualsevol conducta antiesportiva suposarà la desqualificació immediata del/la jugador/a i, si persisteix, de l’equip.

14- L’organització no es fa responsable de les possibles pèrdues materials dels/les participants durant el torneig.

15- La inscripció en aquest campionat suposa la total acceptació de les normes i la declaració responsable. Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà competència exclusiva del Comitè de Competició format per membres de l’organització i la seva decisió serà inapel·lable.

16- Només podrà accedir a la pista de joc, un/a representant per equip.