Normativa de bàsquet del Torneig aleví, infantil i cadet

Normativa General:

 • La durada màxima dels partits serà d’11 minuts.
 • Hi haurà 4 jugadors/es al camp. Els/les altres components de l’equip seran suplents.
 • La primera possessió es realitzarà amb un salt entre dos al centre de la pista.
 • Les substitucions es realitzaran amb el joc aturat.
 • Els/les components d’un mateix equip portaran la samarreta del mateix color.
 • A la pista hi haurà un/a responsable àrbitre, que controlarà el temps, els punts i les faltes.
 • Només es permetrà l’accés a la pista d’un/a responsable per equip.
 • Qualsevol conducta antiesportiva suposarà la desqualificació immediata del/la jugador/a i, si persisteix, de l’equip.

Reglament:

 • Alevins:  Les cistelles aconseguides dins la zona valdran 1 punt. Les cistelles aconseguides fora de la zona valdran 2 punts (perquè sigui així, el/la jugador/a, a de tenir, a l’inici i al final del llançament, els 2 peus fora de la zona).
 • No s’aplicarà ni la regla de 3 segons ni la dels 24 segons.
 • Infantils/Cadets: Les cistelles valdran un punt, llevat d’aquelles que s’aconsegueixin de més enllà de la línia de 6,25m que valdran 2 punts.
 • S’aplicarà la regla dels 3 segons dins de la zona.
 • Després d’un fora de banda, la pilota es posarà en joc des del punt on ha sortit. Abans de ser jugada, haurà d’ésser tocada per un/a jugador/a de l’equip contrari al que treu.
 • Les lluites i les pilotes retingudes al cèrcol suposen, sempre, la possessió de la pilota per l’equip que defensava.
 • Les faltes s’hauran de treure sempre des de la banda. A partir de la vuitena falta d’equip, totes les faltes que es facin sobre un/a jugador/a es sancionaran amb un tir lliure i la possessió de la pilota per l’equip que ha rebut la falta.
 • Els/les jugadors/es seran eliminats/des quan cometin la seva 5ena falta personal. El partit pot seguir fins que, en un dels equips, resti un/a sol/a jugador/a. En aquest cas, l’equip que ha patit aquesta circumstància perdrà el partit.
 • Passivitat: regla dels 10 segons. Davant una renúncia expressa a fer bàsquet, l’àrbitre farà constar, de manera visible, un compte enrere de 10 segons per tal de llançar a cistella.
 • Després de recuperar una pilota o de capturar un rebot defensiu, l’equip que té la possessió haurà de sortir fora de la línia de 6,75m amb la pilota per tal de poder atacar.
 • En els equips mixtes sempre hi haurà d’haver un mínim de 2 nois/es jugant a pista.
 • Totes les situacions de joc no contemplades en aquest reglament es resoldran segons el reglament de la “Federació Catalana de Basquetbol”.