Normativa de futbol del Torneig aleví, infantil i cadet

Normativa General:

 • La durada màxima dels partits serà d’11 minuts.
 • Hi haurà 3 jugadors/es de camp i el/la porter/a, clarament diferenciat. Els/les altres components de l’equip seran suplents.
 • Si els dos equips ho desitgen podrien jugar 5 contra 5.
 • La primera possessió es realitzarà amb un bot neutral al centre del camp.
 • Les substitucions es realitzaran amb el joc aturat.
 • Els/les components d’un mateix equip portaran la samarreta del mateix color.
 • A la pista hi haurà un/a responsable àrbitre, que controlarà el temps, els gols i les faltes.
 • Passats 2 minuts de l’inici del partit, si un equip no s’ha presentat perdrà l’enfrontament. En cas de presentar-se posteriorment podrà jugar el partit igualment però li comptarà com a perdut.
 • En els equips mixtes sempre hi haurà d’haver un mínim de 2 nois/es jugant a pista.
 • Qualsevol conducta antiesportiva suposarà la desqualificació immediata del/la jugador/a i, si persisteix, de l’equip.

Reglament:

 • El/la jugador/a serà sancionat amb PENAL si:
  • Dóna o intenta donar una puntada de peu a un adversari.
  • Fa caure, empenta o traveta un/a rival.
  • Salta sobre un/a rival.
  • Carrega violentament sobre un/a rival.
  • Intenta jugar una pilota amb la mà o el braç.
  • Qualsevol actitud antiesportiva de protesta i recriminació.

Penal:

 • S’ha de llençar des d’un punt situat a 1 metre de la pròpia porteria.
 • El penal es llançarà a porteria lliure i sense rebot.
 • Un/a jugador/a serà sancionat amb TIR LLIURE DIRECTE si:
  • Comet joc perillós.
  • Comet una obstrucció intencionada.
  • Comet qualsevol altra falta tècnica.

Tir lliure directe:

 • Els/les jugadors/es rivals hauran d’estar a 3m.
 • El/la jugador/a tindrà 5 segons per a executar la falta.
 • El/la jugador/a que ha servit no pot tocar la pilota abans que un/a company/a no l’hagi tocat.

Servei de banda:

 • No es pot fer gol directament del servei de banda.
 • Es realitzarà amb les dues mans i arquejant el cos i la pilota des de darrera del cap.
 • Després del gol es treu des de la mateixa porteria, amb la pilota parada.
 • Totes les situacions de joc no contemplades en aquest reglament es resoldran segons el reglament de la “Federació Catalana de Futbol”.