Bàsquet

NORMATIVA BÀSQUET –benjamí, aleví, infantil i cadet-

Normativa General:
· La durada màxima dels partits serà d’11 minuts.

· Hi haurà 4 jugadors/es al camp. Els/les altres components de l’equip seran suplents.

. Si els equips ho pacten poden arribar a jugar 5 jugadors/es.

· La primera possessió es realitzarà amb un salt entre dos al centre de la pista.

· Les substitucions es realitzaran amb el joc aturat.

· Els/les components d’un mateix equip portaran la samarreta del mateix color.

· A la pista hi haurà un/a responsable àrbitre, que controlarà el temps, els punts i les faltes.

· Només es permetrà l’accés a la pista d’un/a responsable per equip.

· Qualsevol conducta antiesportiva suposarà la desqualificació immediata del/la jugador/a i, si persisteix, de l’equip.

· Les lluites i les pilotes retingudes al cèrcol suposen, sempre, la possessió de la pilota per l’equip que defensava.

· Passivitat: regla dels 10 segons. Davant una renúncia expressa a fer bàsquet, l’àrbitre farà constar, de manera visible, un compte enrere de 10 segons per tal de llançar a cistella.

· Després de recuperar una pilota o de capturar un rebot defensiu, l’equip que té la possessió haurà de sortir fora de la línia de 6,25m amb la pilota per tal de poder atacar.

· En els equips mixtes sempre hi haurà d’haver un mínim de 2 nois/es jugant a pista.

· Passats 2 minuts de l’inici del partit, si un equip no s’ha presentat perdrà l’enfrontament. En cas de presentar-se posteriorment podrà jugar el partit igualment però li comptarà com a perdut.

· Totes les situacions de joc no contemplades en aquest reglament es resoldran segons el reglament de la “Federació Catalana de Basquetbol”.

Reglament específic:
·Prebenjamins/Benjamins/alevins: Les cistelles aconseguides dins la zona valdran 1 punt. Les cistelles aconseguides fora de la zona (ampolla) valdran 2 punts (perquè sigui així, el/la jugador/a, a de tenir, a l’inici i al final del llançament, els 2 peus fora de la zona).

· No s’aplicarà ni la regla de 3 segons ni la dels 24 segons.

· Infantils/Cadets: Les cistelles valdran un punt, llevat d’aquelles que s’aconsegueixin de més enllà de la línia de 6,25m que valdran 2 punts.

· S’aplicarà la regla dels 3 segons dins de la zona.

· Després d’un fora de banda, la pilota es posarà en joc des del punt on ha sortit. Abans de ser jugada, haurà de ser tocada per un/a jugador/a de l’equip contrari al que treu.

· A partir de la vuitena falta d’equip, totes les faltes que es facin sobre un/a jugador/a es sancionaran amb un tir lliure i la possessió de la pilota per l’equip que ha rebut la falta.

· Els/les jugadors/es seran eliminats/des quan cometin la seva 5a falta personal. El partit pot seguir fins que, en un dels equips, resti un/a sol/a jugador/a. En aquest cas, l’equip que ha patit aquesta circumstància perdrà el partit.