Joc Tradicional

NORMATIVA JOC TRADICIONAL –JOC DEL MATE-prebenjamí, benjamí i aleví

Normativa General:
· A la pista, hi haurà 4 jugadors/es. Poden jugar fins a 6 participants si els equips es posen d’acord.
· La durada màxima dels partits serà d’11 minuts.
· La primera possessió es realitzarà per sorteig.
· Els components d’un mateix equip portaran la samarreta del mateix color.
· Es podran realitzar substitucions durant tot el partit i mentre la bola estigui en joc.
· A la pista hi haurà un responsable àrbitre, que controlarà el temps, els punts i les infraccions tècniques.
· Qualsevol conducta antiesportiva suposarà la desqualificació immediata del jugador i, si persisteix, de l’equip.

Reglament:

· Terreny de joc: està dividit amb 2 camps iguals en el qual es col·locaran els equips.

· Hi ha una zona fora del terreny de joc destinada al camp de morts, un per a cada equip.
· El camp de morts és el lloc on van els/les esportistes eliminats.

·L’objectiu del joc es tocar amb la pilota a un/a jugador/a de l’equip contrari abans que aquesta toqui a terra.

· Si la pilota toca a terra i després a un/a jugador/a, aquest/a no quedarà eliminat/da. 

· Si la pilota toca a un/a jugador/a i després toca a terra, el/la jugador/a al que l’ha tocat la pilota queda eliminat i ha de dirigir-se a la zona del camp de morts.

· Si un/a jugador/a al que li ha tocat la pilota, agafa aquesta abans que toqui a terra, no queda eliminat/da i a més salva a un/a company/a que està al camp de morts.

· El/la darrer/a jugador/a eliminat/da tindrà 1 intent per a matar jugadors/es rivals. Si no aconsegueix tocar a ningú, perdran el primer punt de partit. Si és l’últim jugador eliminat tindrà 3 intentsper a matar jugadors/es rivals.

· Si s’acaba el temps i no s’ha acabat el partit es comptaran els/les jugadors/es vius/ves. El que en tingui més guanya el partit.