Handbol

Normativa General:
· Hi haurà 3 jugadors/es de camp i el porter, clarament diferenciat. Poden jugar fins a 5 participants si els equips es posen d’acord.
· La durada màxima dels partits serà d’11 minuts.
· La primera possessió es realitzarà per sorteig.
· Els components d’un mateix equip portaran la samarreta del mateix color.
· A la pista hi haurà un responsable àrbitre, que controlarà els gols i les faltes.
· Qualsevol conducta antiesportiva suposarà la desqualificació immediata del jugador i, si persisteix, de l’equip.

Reglament:
· Valoració dels gols:
  – Marcar gol: 1 punt.

  – Marcar gol de Fly: 2 punts.
  – Marcar gol del porter: 2 punts.
· El penal s’executarà directe a porteria, des de qualsevol punt de la línia de 5m.
· La falta es treu des del punt on s’ha comès. La falta per invasió d’àrea, la traurà el porter des e qualsevol lloc de l’àrea.
· El joc es seguirà després d’un gol des de l’àrea de porteria, i sense toc de xiulet per part de l’àrbitre.
· Totes les situacions de joc no contemplades en aquest reglament es resoldran segons el reglament de la “Federació Catalana d’Handbol”.

El camp i la pilota:
· Les línies del camp correspondran amb les mides de minihandbol.
· L’àrea de porteria serà paral·lela a la línia de fons i a 5m d’aquesta.
· Les porteries seran les habituals de handbol (3x2m.)
· Les pilotes que s’utilitzaran seran les del handbol sorra.