Normativa de Joc Tradicional del Torneig prebenjamí i benjamí

Normativa General:

 • A la pista, hi haurà 4 jugadors/es.
 • La durada màxima dels partits serà d’11 minuts.
 • La primera possessió es realitzarà amb un salt entre dos.
 • Els components d’un mateix equip portaran la samarreta del mateix color.
 • Es podran realitzar substitucions durant tot el partit i mentre la bola estigui en joc.
 • A la pista hi haurà un responsable àrbitre, que controlarà el temps, els punts i les infraccions tècniques.
 • Qualsevol conducta antiesportiva suposarà la desqualificació immediata del jugador i, si persisteix, de l’equip.

Reglament:

 • Terreny de joc: està dividit amb 2 camps iguals en el qual es col·locaran els equips.
 • Hi ha una zona fora del terreny de joc destinada al camp de morts, un per a cada equip.
 • El camp de morts és el lloc on van els/les esportistes eliminats.
 • L’objectiu del joc es tocar amb la pilota a un/a jugador/a de l’equip contrari abans que aquesta toqui a terra.
 • Si la pilota toca a terra i després a un/a jugador/a, aquest/a no quedarà eliminat/da.
 • Si la pilota toca a un/a jugador/a i després toca a terra, el/la jugador/a al que l’ha tocat la pilota queda eliminat i ha de dirigir-se a la zona del camp de morts.
 • Si un/a jugador/a al que li ha tocat la pilota, agafa aquesta abans que toqui a terra, no queda eliminat/da i a més salva a un/a company/a que està al camp de morts.
 • El/la darrer/a jugador/a eliminat/da tindrà 3 intents per a matar jugadors/es rivals. Si no aconsegueix tocar a ningú, perdran el primer punt de partit.
 • Si s’acaba el temps i no s’ha acabat el partit es comptaran els/les jugadors/es vius/ves. El que en tingui més guanya el partit.